O nas

 

Centrum Kształcenia Rodziny

w Nowej Wilejce powstało w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby lokalnego społeczeństwa. Celem CKR jest poszerzenie wachlarza pomocy poprzez objęcie nią całej rodziny, na każdym etapie życia jej członków.  Rozpoczęło swą działalność w 2019 r. jako organizacja pożytku publicznego o charakterze oświatowym.

  • Promuje formację rodzin w chrześcijańskim systemie wartości;
  • Od 2020 prowadzi pierwsze w języku polskim katolickie przedszkole „Pod skrzydłami Anioła”;
  • Poprzez prowadzenie szkoły i warsztatów dla rodziców udziela pomocy rodzinie w dostosowaniu metod wychowawczych i edukacyjnych do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;
  • Poprzez zaangażowanie mediatora rodzinnego pomaga rozwiązywać konflikty wychowawcze i rodzinne;
  • Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:
  • Dla dzieci i młodzieży oferuje spędzenie wolnego czasu w świecie wartości poprzez organizowanie letnich obozów;
  • Oferuje pożyteczne i twórcze spędzenie czasu dla seniorów poprzez prowadzenie dla nich warsztatów;
  • Współpracuje ze szkołami i placówkami społeczno-oświatowymi.

Centrum prowadzone przez  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów,

które jest koordynatorem całego projektu.