WAKACJE Z BOGIEM „POSZUKIWACZE SKARBÓW”

W Centrum kształcenia rodziny odbyły się wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży w dniach 8-13 lipca. Udział wzięło 50 uczestników z różnych szkół miasta Wilna. Podczas obozu dzieci miały okazję odkryć swój własny SKARB (Bóg, Rodzina, Przyjaźń). Poszukiwania trwały w różnych miejscach jak w Centrum kształcenia, tak w Kownie, zoo, czy w Uno park (park linowy). W kolejnym dniu poszukiwania przeszły do Kiwiszek, na lotnisko, potem do stajni. Wspólny czas był drogocenną chwilą, podczas której nawiązywana była przyjaźń. Nie zabrakło współpracy i chęci pomocy.

Dziękujemy WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA ICH WKŁAD W BUDOWANIU PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA!

Obóz częściowo dofinansowany przez Samorząd miasta Wilna, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz wielu ofiarodawców.

 

Warsztaty wolontaryjne

Od czerwca do grudnia w Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce odbyły się cztery sesje warsztatowe dla wolontariuszy. Dwie z nich były skierowane do młodzieży, a drugie dwie miały na celu integrację osób młodych i starszych, zaangażowanych w różne formy pomocy innym. Warsztaty zostały sfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Uczestnicy mogli się zapoznać z treścią dotyczącą kształtowania postawy woluntarnej – jak i gdzie się zaangażować, jak motywować się do dobrowolnej pomocy na rzecz drugiego człowieka, poznać radości i trudności wolontariatu, a także nauczyć się czterech podstawowych kroków komunikacji empatycznej według Porozumienia Bez Przemocy. Bloki teoretyczne były połączone z różnymi formami ćwiczeń i praktyk warsztatowych – zarówno wspólnych jak i indywidualnych, co pozwoliło uczestnikom nabytą wiedzę przełożyć na praktykę codzienności i głębsze poznanie samego siebie. W czasie spotkań był czas na wspólną integrację – głębokie rozmowy, poruszanie istotnych problemów wolontariuszy, poznawanie siebie samego i rozumienie swoich potrzeb i emocji.

Dużą radością jest także to, że część z wolontariuszy angażowała się w pomoc Centrum Kształcenia Rodziny. W ciągu tego roku, poszczególne osoby pomagały podczas prowadzenia letnich obozów dla dzieci, jeździły z koordynatorami z pomocą świąteczną do ubogich rodzin czy pomagały w pracach gospodarczych.

Dla wszystkich był to czas wzajemnego budowania się swoją postawą, tym, że można dziś oddać swój czas, siły, talenty i pomysły dla innych – niczego przy tym nie oczekując. Wzajemnemu poznawaniu się towarzyszyło dużo radości, pozytywnej energii i ciekawości siebie.

„Noski w ekranach”

W centrum Kształcenia Rodziny od maja do grudnia odbywały się warsztaty pt. „Noski w ekranach”. Warsztaty częściowo zostały sfinansowane przez Samorząd miasta Wilna, w ramach projektu prewencji przeciw uzależnieniom od ekranów. Celem projektu było zapobieganie długiemu korzystaniu z ekranów, wybieraniu niewłaściwych treści i skutkom zdrowotnym uzależnień od ekranów wśród dzieci i młodzieży. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono zajęcia artystyczne, psychologiczne i komunikacyjne.

Zajęcia plastyczne były przeznaczone nie tylko dla tych, którzy chcą nauczyć się rysować i tworzyć dzieła sztuki. Podczas nich dzieci zostały włączone do wspólnego i indywidualnego procesu twórczego, aby doświadczyć przyjemnych emocji. Ważnym okazał się sam proces twórczy, który w zależności od potrzeb pełnił funkcję edukacyjną i relaksacyjną.

Pierwsza sesja poświęcona została samoświadomości. Trzeba było przekazać swoje umiejętności poprzez działania twórcze, tworzenie obrazów i twórcze posługiwanie się narzędziami plastycznymi. Podczas kolejnych zajęć wszelkie gry internetowo – społecznościowe zostały zastąpione grami na kartce papieru. Dzieci rysowały treść tego „co Ci się we mnie i Tobie podoba”. Uczucia zostały narysowane na kartce, gdzie trzeba było spontanicznie wyrazić siebie i jednocześnie poczuć, jak sztuka leczy duszę. Podczas pracy twórczej „Latające myśli” dzieci przekazały swój wewnętrzny świat. „Wymownymi bohaterami” stały się zwierzęta, które w stworzonej przez same dzieci książce opowiedziały o swojej rodzinie i życiu bez Internetu. W czasie spotkania przedświątecznego dzieci stworzyły świąteczną zabawkę i dekorację.

Zorganizowano także zajęcia wspólne dla dzieci i ich rodziców, podczas których rodzice i dzieci wykonali jedną z najpiękniejszych i najbardziej popularnych dekoracji okresu świątecznego – wieniec adwentowy z materiałów wtórnych oraz nitek, wstążek, bąbelków foliowych itp. Wykonanie tej wspaniałej dekoracji, która była wspólnym dziełem rodziny miało na celu wniesie do domu przytulności i ciepła. Podczas kolejnego spotkania rodziców z dziećmi zostały udekorowane torby bawełniane. Każdy mógł wymyślić torbę według własnego pomysłu, pokolorować ją i ozdobić farbami konturowymi. Ręcznie robione torby to świetny sposób na relaks i zabawę z dziećmi, a także świetny prezent dla całej rodziny.

Podczas zajęć psychologicznych odbywały się różnorodne zajęcia mające na celu kształtowanie grupy, samopoznanie i umiejętności komunikacji. Poprzez ćwiczenia indywidualne, dyskusje, gry, pracę w parach lub grupach uczestnicy rozwinęli umiejętność współdziałania z innymi, rozumienia, rozpoznawania, nazywania emocji własnych i cudzych, oraz ich wyrażania. Część tematów spotkania zachęcała do myślenia o bezpieczeństwie – umiejętności dbania o siebie w różnych sytuacjach. Większość czasu w tym temacie poświęcono odpowiedzialnemu korzystaniu z ekranów i bezpieczeństwu w Internecie.

Celem wykładu dla rodziców na temat korzystania z ekranów było poinformowanie o możliwych konsekwencjach dla zdrowia dzieci i młodzieży, promowanie świadomości i umiejętności odpowiedzialnego regulowania czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem. W otwartej dyskusji rodzice dzielili się swoimi doświadczeniami i zadawali nurtujące ich pytania.

W podsumowaniu można stwierdzić, że główne zadania projektu zostały pomyślnie zrealizowane. W trakcie zajęć artystycznych, społecznych i psychologicznych zapewniono uczestnikom pomoc w tworzeniu zdrowego i dobrego stanu psychicznego, w zmniejszeniu lęku oraz stresu, wykluczeniu społecznemu, skutecznemu podniesieniu pewności siebie i jakości życia, wzmocnieniu wzajemnych więzi społecznych. Pomoc uzyskana przez uczestników podczas warsztatów pomogła im także w psychicznym i fizycznym odzyskaniu sił po trudnościach doświadczanych w szkole lub w rodzinie oraz zmniejszyła zależność codziennego funkcjonowania od ekranów. Dzieci mogły twórczo siebie wyrazić, maksymalnie się zrelaksować, rozwinąć wyobraźnię i kreatywność, bezpiecznie komunikować się oraz nawiązać zdrowe przyjaźnie. Rodzice natomiast otrzymali niezbędne informacje na temat umiarkowanego korzystania z Internetu, cieszyli się pracą stworzoną wspólnie z dziećmi oraz dobrze się przy tym bawili.

Konferencja „Wileńszczyzna miejscem wzrastania do chwały Chrystusa Pana”

Od czerwca b.r. teren przy Centrum Kształcenia Rodziny od upiększa ścieżka edukacyjna „Wileńszczyzna miejscem wzrastania do chwały Chrystusa Pana”. Natomiast 16 września b.r, aby rozpowszechnić wiedzę o świętych postaciach Wileńskiej Ziemi,. została zorganizowana konferencja „Wileńszczyzna – miejscem wzrastania dla chwały Chrystusa Pana”. Mszy świętej inicjującej wydarzenie przewodniczył ks. Waldemar Lisowski, który w homilii wspominał kolegę z ławki szkolnej – Marka Buzana, który był dla niego wzorem wiary, wierności Bogu i pokory w przyjęciu krzyża choroby, a który teraz widnieje na jednej z tablic umieszczonej na ścieżce. Ks. Lisowski podkreślił, że każdy z nas może być dorodnym drzewem i wydawać piękne owoce swojego życia.

Wśród prelegentów byli: s. Anna Skalik, która przedstawiła osobę bł. Celiny Borzęckiej i jej związki z Wilnem; s. dr Anna Mroczek, która wygłosiła referat: Zgromadzenia bezhabitowe – odpowiedzią na reżim carski po powstaniu styczniowym oraz  zasługi dla Kościoła w Wilnie Sługi Bożego abp. Wincentego Kluczyńskiego; o. dr Marek Dettlaff, który uwidocznił rolę ojców franciszkanów w rozwoju chrześcijaństwa w Litwie; Albert Wołk, który przedstawił wileńskich męczenników – świadków Chrystusa z II wojny światowej; Alicja Dacewicz. która wygłosiła wykład dotyczący filarów świątyni Bożego Miłosierdzia oraz dr Iwona Mikłaszewicz ukazała świadków Chrystusa z czasów komunizmu i transformacji ustrojowej z nowowilejskiej perspektywy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej.

Projekt dofinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

„Na królewskim szlaku” wakacje dla dzieci

W dniach od 17 do 22 lipca w Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce odbył się kolejny obóz dla dzieci zatytułowany: „Na królewskim szlaku”. W obozie wzięły udział dzieci z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Dzieci każdego dnia brały udział we Mszy Świętej. Podczas obozu dzieci miały możliwość poznać historię królów biblijnych, następnie królów Polski i Litwy. Robiły to poprzez udział w spotkaniach tematycznych, wspólny śpiew i małe dzieła plastyczne. Podczas obozu mogły odkrywać i zaprezentować swoje różnorakie umiejętności i talenty. Wiele czasu spędzały na placu zabaw, gdzie służyło im słońce i świeże powietrze. Atrakcją był wyjazd do Polski i wspólne zwiedzanie Wigier, Sanktuarium w Studzienicznej, Augustowa i rejs po okolicznych jeziorach. Dla dzieci był to czas wspólnej zabawy, radości, zawierania przyjaźni, odpoczynku duchowego i fizycznego.
Dany projekt był dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. M. M. Kolbego.

 

Wakacje „Królewskim szlakiem”

W dniach od 10 do 15 lipca w Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce odbył się obóz dla dzieci zatytułowany: „Królewskim szlakiem”. W obozie wzięło udział 60 dzieci ze szkół wileńskich. Podczas obozu dzieci brały aktywny udział w spotkaniach tematycznych dotyczących poznawania królewskich historii, w zajęciach muzycznych, sportowych, plastycznych czy dotyczących promocji zdrowia. Czas odpoczynku połączony był z wyjazdem do Augustowa, zwiedzaniem zabytków łączących wspólną historię Polski i Litwy, a także z rejsem po okolicznych jeziorach. Dla dzieci był to czas trenowania umiejętności społecznych, nawiązywania przyjacielskich relacji, zabaw na świeżym powietrzu oraz wytchnienia fizycznego i duchowego.

Dane wakacje były częściowo dofinansowane przez Samorząd miasta Wilna.

Wakacje „Na królewskim szlaku”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat na wakacje w terminie 17-22 lipca. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja do 30 czerwca lub do wypełnienia listy.
Link do wypełnienia – https://forms.gle/kNTnShoTGasyTv3b8

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. M. M. Kolbego  ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Nazwa programu: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami
Polski

Tytuł: „Na królewskim szlaku” – odpoczynek letni dla 40 uczniów